REGULAMIN TURNIEJU FIFA19

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Organizatorem turnieju gier „FIFA 19” zwanego dalej „Turniejem”, jest „Accept The cHallenge” oraz koło naukowe RESET ATH przy współpracy z kołem ATH eSports Team, zwani dalej „Organizatorem”.
 2. Turniej jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Turniej odbędzie się w dniu 29 marca 2019 r. w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2 (Budynek L).
 4. Nad całością Turnieju i jego prawidłowym przebiegiem czuwa Prowadzący mianowany przez Organizatora.
 5. Zmagania turniejowe będą się odbywały na konsoli PlayStation 4 oraz grze FIFA 19.
 6. Uczestnik Turnieju (zwany dalej Uczestnikiem) ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych oraz za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu.
 7. Każdy Uczestnik Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego przestrzegania.

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest wpisanie się na listę Uczestników, która będzie prowadzona od dnia 15 lutego na stronie Organizatora. Udział w turnieju należy potwierdzić w dniu turnieju tj. 29 marca w godzinach 08:00 – 09:45.
 2. Limit graczy to 16 osób (W razie dużego zainteresowania zostanie zwiększona do 32 osób).
 3. Uczestnictwo w turnieju należy zgłosić w formularzu znajdującym się pod adresem: http://bitad19.getfeedback.pl/
 4. W przypadku gdy zgłoszeń będzie więcej niż przewidzianych miejsc pierwszeństwo udziału mają osoby które jako pierwsze się zgłosiły i potwierdziły uczestnictwo.
 5. Aby zarejestrować swój udział w Turnieju należy podać następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • telefon kontaktowy
  • mail
 6. Warunkiem udziału w Turnieju jest zgoda na utrwalenie wizerunku i jego publikacje na stronie turnieju oraz fanpage’u na Facebook.
 7. Udział w Turnieju może wziąć każda osoba.
 8. Rejestracja do Turnieju jest równoznaczna z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Turnieju.

 

ZASADY TURNIEJU

 

 1. Rozgrywki będą składały się z fazy grupowej oraz fazy pucharowej. Wszystkie mecze w fazie grupowej oraz pierwszy mecz fazy pucharowej rozgrywane będą systemem BO1 natomiast kolejne mecze fazy pucharowej systemem BO3. (w przypadku zwiększenia slotów do 32 zrezygnujemy z fazy grupowej)
 2. Zawodnicy zostaną podzieleni na 8 grup po 4 graczy, z każdej grupy do fazy pucharowej awansuje dwóch najlepszych zawodników.
 3. Zmagania turniejowe dla każdego z Uczestników są rozgrywane za pośrednictwem jednej, dowolnie wybranej przez uczestnika drużyny.
 4. Przed rozpoczęciem turnieju następuje losowanie grup. W kolejnych rundach, gracze przypisywani są do siebie poprzez układ A1-H2/B2-G1.
 5. Każdy mecz rozpoczyna się w momencie zaakceptowania przez 2 graczy wszystkich ustawień kontrolera.
 6. W przypadku nieparzystej liczby graczy wynikającej z pierwszego losowania, prowadzący turniej może wskazać losowego gracza i dać mu jeszcze jedna szansę w przypadku, kiedy ten przegra swój pierwszy mecz.
 7. Zabronione jest używanie tzw. starego systemu obrony oraz automatycznej siły podań.
 8. W przypadku remisu w fazie grupowej każdy z graczy dostaje 1 punkt do tabeli natomiast w fazie pucharowej rozgrywana jest dogrywka w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia następują rzuty karne.
 9. Mecz, który zostanie przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłocznie powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu przewidzianym dla danej tury.
 10. W jakichkolwiek sytuacjach spornych dotyczących pojedynku decydujące słowo posiada osoba Prowadząca Turniej.
 11. W przypadku wystąpienia problemów technicznych należy zgłaszać się do Prowadzącego.
 12. Uczestnik ma prawo zrezygnować z turnieju w trakcie jego trwania. Rezygnacja jest równoznaczna z walkowerem (wynik 3:0) oraz zakończeniem uczestnictwa w dalszych rozgrywkach.
 13. W przypadku niestosowania się do zasad określonych w regulaminie następuje dyskwalifikacja Uczestnika.
 14. Ustawienia gry:
  • Długość połowy:
   • Faza grupowa – 5 minut
   • Faza pucharowa – 6 minut
  • Poziom trudności: World Class
  • Poziom trudności bramkarza: World Class
  • Szybkość gry: Normalna
  • Składy: Kluby oraz Reprezentacje (za wyjątkiem Kobiet, Klasycznej XI, Światowej XI, MLS All Stars i Adidas All-Star Team)
  • Spalone: włączone
  • Kartki: włączone
  • Kontuzje: wyłączone
  • Zagrania ręką: wyłączone
 15. Zakazane zagrania:
  • Niesportowe zachowanie: przedłużanie meczu, częste pauzowanie gry bez powodu, pauzowanie gry nie posiadając piłki.
  • Dopuszczenie się zagrań zakazanych będzie indywidualnie rozpatrywane przez Prowadzącego, może skutkować dyskwalifikacją z turnieju.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2019 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator turnieju.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez opublikowanie nowego Regulaminu. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.